อากาศยาน Mi17. กองทัพบก นำอากาศยานที่สามารถเคลื่อนย้ายผู้ป่วยทางอากาศ มาปรับใช้ในการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยไม่มีอาการ (ผู้ป่วยสีเขียว) เพื่อเป็นการลดระยะเวลาในการเดินทาง เพิ่มความปลอดภัยของประชาชนเข้าสู่กระบวนการรักษาของทางจังหวัดและเพื่อลดการคับคั่งของผู้ป่วยในกรุงเทพมหานคร. #เปิดภารกิจmi17นำผู้ป่วยโควิดบินกลับภูมิลำเนา กองทัพบก สานต่อภารกิจ นำผู้ป่วยโควิดกลับรักษาตัวภูมิลำเนา ลดปริมาณผู้ป่วยสะสม ใน กทม.และ. ทบ.จัดหนักเปิดคลังอาวุธใหม่ ในวันเด็กแห่งชาติ 2018 เพื่อ from […]