อากาศยาน Infographic. สุรเชษฐ์ หักพาล ในประเด็นบัตร fast track. คู่มือประชาชน (แบบ infographic) อ่าน : การใช้งานเครื่องตรวจหนังสือเดินทางอัตโนมัติ Airports of from www.airportthai.co.th ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จัดงาน “amazing […]