อากาศยาน โดรน. อากาศยานไร้คนขับ หรือ โดรน นั้นมีอีกชื่อนึงว่า uav (unmanned aerial vehicle) ซึ่งในทางปฏิบัติแล้วโดรนไม่ได้ใช้ในการ บันเทิงอย่างปัจจุบัน แต่จะใช้ในการทหาร. 25 กุมภาพันธ์ 2565 สมาคมอากาศยานไร้คนขับแห่งประเทศไทยได้ประชุมร่วมกับกลุ่มผู้ใช้โดรนที่มีเจตนาดีต่อสังคม โดยจะรวมตัวกันเป็น “โดรนอาสาเพื่อ. เอาท์ริกเกอร์ […]