โครงสร้าง รถยนต์. โครงรถแบบออฟเซทและตัวเอกซ์ (offset with x member) 1. ครม.เห็นชอบปรับโครงสร้างภาษีรถยนต์ไฟฟ้า ลดการปล่อยก๊าซ co2 รถกระบะไฟฟ้า ยกเว้นภาษีศุลกากรพร้อมยกเว้นภาษีชิ้นส่วนประกอบรถยนต์ไฟฟ้า 9 ชนิด… Bolt Connection (ASD)โปรแกรมออกแบบรอยต่อ (Joint) ของ […]