ระบบ กัน สะเทือน รถจักรยานยนต์. ด้านความนุมนวลในการขับขี่ yamaha wr155r 2022 ใช้ระบบกันสะเทือนหน้าแบบ telescopic จาก kyb ด้วยแกนโช้คขนาดใหญ่ 41 มม. Jun funahashi เจ้าของคอลัมน์ข่าวในวีไบค์ และเป็น ceo […]