รถไฟ เชียงใหม่ ลำพูน. การรถไฟฯ เปิดเดินรถขบวนปฐมฤกษ์ เส้นทางรถไฟสายประวัติศาสตร์ 3 จังหวัด เชียงใหม่ ลำพูน และลำปาง (lanna modernization) เพื่อส่งเสริมการเดินทางท่องเที่ยวทาง. ณ สถานีรถไฟเชียงใหม่ นายสุชีพ สุขสว่าง รองผู้ว่าการกลุ่มธุรกิจการเดินรถ การรถไฟแห่งประเทศไทย […]

ตาราง รถไฟ ลำพูน ลำปาง. กรุงเทพ ถึง ลำปาง โดย รถไฟ. Find the cheapest train ticket from บ้านนครลำปาง to ลำพูน เที่ยวตามราง แอ่วสายเหนือ […]