ประกันภัย รถยนต์ ไม่ ระบุ ชื่อ ผู้ ขับขี่. นอกจากนี้ ผู้ที่จะนำรถยนต์มาทำประกันภัยแบบระบุชื่อผู้ขับขี่ จะต้องเป็นรถยนต์ส่วนบุคคลเท่านั้น โดยจำกัดไว้ 3 ประเภทคือ. ทำไมถึงซื้อประกันชั้น 1 แบบระบุชื่อผู้ขับขี่ แต่ตอนใช้จริง กลับให้คนอื่นขับ. ประกันอุบัติเหตุ ประเภทผู้ขับขี่ไม่ระบุชื่อ […]

ประกัน รถยนต์ ระบุ คน ขับ. การประกันภัยรถยนต์ แบบระบุชื่อผู้ขับขี่(ต้องมีใบอนุญาติขับขี่) สำหรับรถยนต์นั่ง รถยนต์โดยสาร ที่ใช้ส่วนบุคคล สามารถเลือกระบุชื่อผู้ขับ. ประกันรถยนต์ แบบระบุชื่อผู้ขับขี่ คือ การระบุชื่อบุคคลที่เป็นผู้ใช้รถลงในกรมธรรม์ โดยสามารถระบุได้สูงสุด 2 คน เนื่องจากการระบุผู้ขับขี่. ว้ายยย.. […]