บูชา พระ ราหู ที่ บ้าน. เมื่อได้ของดำ 8 อย่างมาแล้ว ให้เลือกทำพิธีกลางแจ้ง โดยใช้โต๊ะวางเพื่อตั้งสิ่งของบูชากลาง. วันวิสาขบูชา 2564 หรือวันที่ 26 พฤษภาคม 2564 เป็นวันพระใหญ่ พร้อมเกิดปรากฏการณ์ ราหูอมจันทร์ โอกาสนี้ […]