ชนิด แบตเตอรี่ รถยนต์ ไฟฟ้า. แบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้าในนามต้องใช้แบตเตอรี่ 36 ถึง 40 kwh (ความจุพลังงานที่ใช้งานได้) สำหรับระยะทางไปกลับ 300 ถึง 320 กม. 26 กรกฎาคม 2020 3126 0. […]