บ้าน กระแต อา ร์ สยาม. นักร้องสาว 'กระแต อาร์สยาม' โพสต์ดีใจใหญ่ หลัง แอร์ มูลค่า 2 ล้านบาท ถูกส่งมาที่บ้านหลังใหม่เป็นที่เรียบร้อยแล้ว! รวมร ปภาพอ ลบ มของ กระแต […]