ศูนย์ พ่น กัน สนิม รถยนต์. August 17 at 1:12 am ·. สรุปรถรุ่นใหม่ ๆ ล้วนมีกรรมวิธีการผลิตซึ่งสามารถป้องสนิมได้ดี จึงไม่มีความจำเป็นว่าต้องพ่นกันสนิมเพิ่มเติมแต่อย่างใด ส่วนใครคิดว่าหาก. บริษัท ไทยพัฒนสิน ควอลิตี้ ทูลส์ […]

ระบบ กัน สะเทือน รถจักรยานยนต์. ด้านความนุมนวลในการขับขี่ yamaha wr155r 2022 ใช้ระบบกันสะเทือนหน้าแบบ telescopic จาก kyb ด้วยแกนโช้คขนาดใหญ่ 41 มม. Jun funahashi เจ้าของคอลัมน์ข่าวในวีไบค์ และเป็น ceo […]

  • 1
  • 2