ความ เข้ม ของ ฟิล์ม รถยนต์

Posted on

ความ เข้ม ของ ฟิล์ม รถยนต์. ปวดหัวเรื่องติดฟิล์มรถยนต์คับ พึ่งซื้อรถมา ผมให้ศูนย์ติดหน้า40% รอบคัน60% อะคับของ xtra cole. เราแนะนำติดฟิล์ม 3m crystalline ความเข้มยอดนิยมสูงสุดคือ บานหน้าเข้ม 40% (c40) รอบคัน เข้ม 60% (c20) หรือถ้าชอบแนวใสๆกันร้อน ก็จะแนะนำเป็น บาน.

Super HiKool ลองสักนิด…ฟิล์มสู้ร้อน Pantip from pantip.com

โดยปกติแล้ว ฟิล์มเซรามิคติดรถยนต์ ที่ใช้กันอย่างแพร่หลายจะมีการเรียกความเข้มของฟิล์มติดรถยนต์ไว้ 3 ระดับ คือฟิล์มเซรามิค 40 / ปวดหัวเรื่องติดฟิล์มรถยนต์คับ พึ่งซื้อรถมา ผมให้ศูนย์ติดหน้า40% รอบคัน60% อะคับของ xtra cole. สำหรับการเลือกฟิล์มรถยนต์นั้นมีปัจจัยหลายอย่าง เช่น งบประมาณ คุณภาพ ความจำเป็นในการเลือกความเข้มของฟิล์มส่วนยี่ห้อผู้.

เราแนะนำติดฟิล์ม 3M Crystalline ความเข้มยอดนิยมสูงสุดคือ บานหน้าเข้ม 40% (C40) รอบคัน เข้ม 60% (C20) หรือถ้าชอบแนวใสๆกันร้อน ก็จะแนะนำเป็น บาน.

บางยี่ห้อก็จะบอกแบบของ ฟิล์มรถยนต์ เป็นค่าของแสงที่สามารถผ่านได้ เช่น 5 20 หรือ 35. ฟิล์มกรองแสงรถ หรือฟิล์มติดรถ ในตลาดมีหลายแบรนด์ แต่มีหลักการที่อธิบายคล้ายคลึงกันตามระดับความเข้มของฟิล์ม 40, 60, และ 80. คราวนี้มาดูประเด็นสำคัญของการเลือกติด ฟิล์มกรองแสงรถยนต์ กันบ้าง จำเป็นอย่างยิ่งสำหรับสภาพอากาศในเมืองไทย ค่าความร้อนจากแสงแดด ฟิล์ม.

ฟิล์มติดรถยนต์ เข้ม40% คือฟิล์มที่ยอมให้แสงสว่างผ่านเข้ามาได้ 40% ขึ้นไป.

สำหรับการเลือกฟิล์มรถยนต์นั้นมีปัจจัยหลายอย่าง เช่น งบประมาณ คุณภาพ ความจำเป็นในการเลือกความเข้มของฟิล์มส่วนยี่ห้อผู้. ปัจจุบันรถยนต์ถือว่าเป็นปัจจัยที่ 5 ในการดำรงชีวิตของคนเรา และรถยนต์ก็มีหลากหลายรุ่นให้เลือกตาม life style ของแต่ละคน เมื่อเลือก. โดยปกติแล้ว ฟิล์มเซรามิคติดรถยนต์ ที่ใช้กันอย่างแพร่หลายจะมีการเรียกความเข้มของฟิล์มติดรถยนต์ไว้ 3 ระดับ คือฟิล์มเซรามิค 40 /

แต่ความเข้มของฟิล์มนั้นก็ไม่จำเป็นต้องตามตัวเลข 40%, 60% เท่านั้น บางคนชอบใช้รถฟิล์มมืดๆ ก็อาจเพิ่มความเข้มของกระจกหน้าเป็น 60% และกระจกประตู.

ซึ่งโดยปกติแล้ว ฟิล์มกรองแสงสำหรับติดรถยนต์นั้น จะมีการเรียกความเข้มของฟิล์มติดรถยนต์ไว้ 3 ระดับ คือ ฟิล์ม 40 / ฟิล์ม 60 / ฟิล์ม 80 ปวดหัวเรื่องติดฟิล์มรถยนต์คับ พึ่งซื้อรถมา ผมให้ศูนย์ติดหน้า40% รอบคัน60% อะคับของ xtra cole.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *