เลข ทะเบียน รถจักรยานยนต์ มงคล

Posted on

เลข ทะเบียน รถจักรยานยนต์ มงคล. Facebooktwittergoogle pluslineใคร ๆ หลาย ๆ คนก็เริ่มที่จะหันมาสนใจมีรถ. เลขคู่หน้าและคู่หลังบวกแล้วต้องได้ 5 ขึ้นไป เช่น 5254 , 6392.

สาวเขย่าติ้วได้เลขจากไอ้จุกตรงกับเลขที่ตนตั้งใจ เชื่อแน่ from www.77kaoded.com

เลขทะเบียนมงคล หากนำเลขทุกตัวมาบวกกันแล้ว ได้ผลลัพธ์ตั้งแต่ 5 ขึ้นไป หรือ ถ้าหากผลรวมเป็นเลข 9 จะถือว่าดีกับผู้ใช้รถยนต์. เลขคู่หน้าและคู่หลังบวกแล้วต้องได้ 5 ขึ้นไป เช่น 5254 , 6392. รวมความหมายเลขทะเบียนมงคล ทะเบียนเลขศาสตร์ ทะเบียนรถ 168ความหมาย “ฮก ลก ซิ่ว ” เป็นเทพเจ้าจีนแทนความเป็นมงคล 3 ประการของจีน ตามตำราศาสตร์.

Facebooktwittergoogle Pluslineใคร ๆ หลาย ๆ คนก็เริ่มที่จะหันมาสนใจมีรถ.

หลักการคำนวณดูดวงผลรวม ทำนายทะเบียนรถ ให้นำหมวดอักษรแปลงค่าเป็นตัวเลข แล้วบวกรวมกับตัวเลขทะเบียนทั้ง หมดทุกหลัก ก ด ถ ท ภ = 1 เลขคู่หน้าและคู่หลังบวกแล้วต้องได้ 5 ขึ้นไป เช่น 5254 , 6392. ตัวเลขคู่กันไม่ควรเป็นเลข 1 ทั้งคู่ เพราะโบราณเชื่อว่าเป็นโลงศพ อาทิ 5118 , 1157, 5811.

รวมความหมายเลขทะเบียนมงคล ทะเบียนเลขศาสตร์ ทะเบียนรถ 168ความหมาย “ฮก ลก ซิ่ว ” เป็นเทพเจ้าจีนแทนความเป็นมงคล 3 ประการของจีน ตามตำราศาสตร์.

เลขทะเบียนมงคล หากนำเลขทุกตัวมาบวกกันแล้ว ได้ผลลัพธ์ตั้งแต่ 5 ขึ้นไป หรือ ถ้าหากผลรวมเป็นเลข 9 จะถือว่าดีกับผู้ใช้รถยนต์.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *