การ โอน เล่ม ทะเบียน รถยนต์

Posted on

การ โอน เล่ม ทะเบียน รถยนต์. การโอนกรรมสิทธิ์รถต้องแจ้งต่อนายทะเบียนภายใน 15 วัน นับแต่วันโอน (หากไม่ดำเนินการภายในกำหนดต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 2,000 บาท) พูดถึงเรื่องการโอนรถ หลายคนกำลังอยู่ในช่วงดำเนินการ หรืออยากจะหาข้อมูล แต่ยังไม่รู้ว่าจะต้องทำอย่างไร และเตรียมเอกสารอะไรบ้าง.

โอนลอย คืออะไร ? ข่าวในวงการรถยนต์ from www.autospinn.com

โดยส่วนใหญ่แล้วก่อนที่คุณจะซื้อ รถยนต์มือสอง มาใช้นั้น การดูสภาพรถยนต์ การทดลองขับ เป็นเรื่องสำคัญ แต่อีกเรื่อง. การโอนกรรมสิทธิ์รถต้องแจ้งต่อนายทะเบียนภายใน 15 วัน นับแต่วันโอน (หากไม่ดำเนินการภายในกำหนดต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 2,000 บาท) “โอนลอย” เป็นที่นิยมในการซื้อขายรถ เพราะไม่ต้องไปทำเรื่องโอนที่กรมขนส่ง และได้รับเงินทันที แม้จะสะดวก แต่ก็อาจมีผลกระทบจะที่ตามมา.

ถ้าคุณยังเป็นพนักงานประจำของบริษัทอยู่ และมีรถที่ “ปลอดภาระ” ผ่อนหมดแล้ว มีเล่มอยู่ในมือ การจำนำเล่มทะเบียนนั้นคือคำตอบสำหรับเรื่องเงิน.

กับข้อดีของการจํานําทะเบียนรถไม่ต้องโอนเล่ม และแบบโอนเล่ม อย่างไหนดีกว่ากัน ควรเลือกแบบไหน อ่านก่อนตัดสินใจกู้. สินเชื่อทะเบียนรถ หรือรถแลกเงิน แบบไม่โอนเล่ม คือ การนำเล่มทะเบียนรถมาไว้ที่ผู้ให้บริการ เพื่อใช้เป็น. รถที่จะนำไปโอนกรรมสิทธิ์ได้นั้น ต้องมีสภาพตรงตาม คู่มือจดทะเบียน (เล่ม) เช่นหากมีการติดตั้ง แก้ส ngv / lpg ก็ต้องแจ้ง.

สินเชื่อสำหรับคนมีรถยนต์, รถกระบะ หรือรถตู้ ที่ต้องการใช้เงินยามฉุกเฉิน เสริมสภาพคล่อง ต่อเติมบ้าน ซ่อมแซมรถ ปลด.

“โอนลอย” เป็นที่นิยมในการซื้อขายรถ เพราะไม่ต้องไปทำเรื่องโอนที่กรมขนส่ง และได้รับเงินทันที แม้จะสะดวก แต่ก็อาจมีผลกระทบจะที่ตามมา. ค่าเปลี่ยนป้ายทะเบียน 200 บาท (กรณีหากต้องการเปลี่ยน) กรณีเล่มทะเบียนชำรุดเสียค่าเปลี่ยน 100 บาท การโอนกรรมสิทธิ์รถต้องแจ้งต่อนายทะเบียนภายใน 15 วัน นับแต่วันโอน (หากไม่ดำเนินการภายในกำหนดต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 2,000 บาท)

โดยส่วนใหญ่แล้วก่อนที่คุณจะซื้อ รถยนต์มือสอง มาใช้นั้น การดูสภาพรถยนต์ การทดลองขับ เป็นเรื่องสำคัญ แต่อีกเรื่อง.

พูดถึงเรื่องการโอนรถ หลายคนกำลังอยู่ในช่วงดำเนินการ หรืออยากจะหาข้อมูล แต่ยังไม่รู้ว่าจะต้องทำอย่างไร และเตรียมเอกสารอะไรบ้าง.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *