การ ดู อายุ ยาง รถยนต์

Posted on

การ ดู อายุ ยาง รถยนต์. การดูอายุยาง วันที่ผลิตยางดูได้จาก dot ซึ่งย่อมาจาก department of transportation ซึ่งแสดงอยู่ในวงรีบนแก้มยาง ตัวอย่างในรูปด้านบนเช่น 0121 ความหมายคือ เลข 2 ตัวแรกบอกสัปดาห์ของปีที่ผลิต และเลข 2 ตัวหลังเป็นเลข 2 หลักสุดท้ายของปี ค.ศ ที่ผลิตตั้งแต่ปี 2000 ขึ้นมา ตามตัวอย่าง คือ ยางเส้นนี้ผลิตในสัปดาห์ที่ 1 ค.ศ. โพสต์เมื่อ 31st สิงหาคม 2018 หมวดหมู่:

วิธีดูยางรถยนต์หมดอายุและปีที่ผลิตยาง ควรดูตรงไหน from www.bridgestone.co.th

การดูอายุยาง วันที่ผลิตยางดูได้จาก dot ซึ่งย่อมาจาก department of transportation ซึ่งแสดงอยู่ในวงรีบนแก้มยาง ตัวอย่างในรูปด้านบนเช่น 0121 ความหมายคือ เลข 2 ตัวแรกบอกสัปดาห์ของปีที่ผลิต และเลข 2 ตัวหลังเป็นเลข 2 หลักสุดท้ายของปี ค.ศ ที่ผลิตตั้งแต่ปี 2000 ขึ้นมา ตามตัวอย่าง คือ ยางเส้นนี้ผลิตในสัปดาห์ที่ 1 ค.ศ. สำหรับวิธีดูยางรถยนต์หมดอายุ หากมีการเก็บรักษายางอย่างเหมาะสม ยางก็จะมีอายุการเก็บรักษาในที่เก็บโดยเฉลี่ยเป็นเวลา 5 ปี โดยยังสามารถซื้อมาใช้ได้ แม้ว่าจะถูกผลิตจากโรงงานมาหลายเดือนแล้วก็ตาม แล้วยางรถหมดอายุกี่ปีหละ ? 2021 หรือ เดือน มกราคม ปี ค.ศ.

ที่ผลิต ตัวอย่าง เช่น 3917 หมายถึง ผลิตในสัปดาห์ที่ 39 ของปี 2017 นั่นเอง

ทำความเข้าใจกันก่อนว่า อายุของยางนั้นดูได้จากไหน ง่ายมากครับ ให้ทุกคนลองสังเกตุบนแก้มยาง ค้นหาวงรีที่มีเลข 4 หลักอยู่. โพสต์เมื่อ 31st สิงหาคม 2018 หมวดหมู่: อายุการใช้งานยางรถยนต์มีตัวแปรที่หลากหลาย ขึ้นอยู่กับลักษณะของการใช้งาน สภาพเส้นทาง สภาพอากาศและอุณหภูมิ น้ำหนักบรรทุกและแรงดันลมยาง.

2021 หรือ เดือน มกราคม ปี ค.ศ.

สำหรับวิธีดูยางรถยนต์หมดอายุ หากมีการเก็บรักษายางอย่างเหมาะสม ยางก็จะมีอายุการเก็บรักษาในที่เก็บโดยเฉลี่ยเป็นเวลา 5 ปี โดยยังสามารถซื้อมาใช้ได้ แม้ว่าจะถูกผลิตจากโรงงานมาหลายเดือนแล้วก็ตาม แล้วยางรถหมดอายุกี่ปีหละ ? อายุการใช้งานของยางนับตั้งแต่ถูกผลิต อยู่ที่ 6 ปี ซึ่ง. ตัวเลข 4 หลัก แสดงสัปดาห์ และปี ที่ผลิตยางรถยนต์ เราสามารถดูสัปดาห์ และปีที่ผลิตยางรถยนต์ได้จากตัวเลข 4 หลักที่บริเวณแก้มยาง (บริเวณด้านข้างยาง) โดยตัวเลข 4 หลักที่ว่า มีความหมายดังนี้ 2 หลักแรก คือ สัปดาห์ที่ผลิต โดยปีหนึ่งมี 52 สัปดาห์ 2 หลักท้าย คือ ปี ค.ศ.

อายุของ ยางรถยนต์ ไม่ควรใช้เกิน 2 ปี เพราะยางจะเสื่อมสภาพ.จริงไหม ?

การดูอายุยาง วันที่ผลิตยางดูได้จาก dot ซึ่งย่อมาจาก department of transportation ซึ่งแสดงอยู่ในวงรีบนแก้มยาง ตัวอย่างในรูปด้านบนเช่น 0121 ความหมายคือ เลข 2 ตัวแรกบอกสัปดาห์ของปีที่ผลิต และเลข 2 ตัวหลังเป็นเลข 2 หลักสุดท้ายของปี ค.ศ ที่ผลิตตั้งแต่ปี 2000 ขึ้นมา ตามตัวอย่าง คือ ยางเส้นนี้ผลิตในสัปดาห์ที่ 1 ค.ศ. หน้าหลัก / ความรู้เกี่ยวกับยางรถยนต์ / ทำความเข้าใจกับการเสื่อมสภาพและอายุการใช้งานยางรถยนต์ โดยส่วนมากแล้วยางรถยนต์จะมีอายุการใช้งานเต็มที่เฉลี่ย 5 ปี(ไม่ได้ใช้งาน) ขึ้นอยู่กับคุณภาพของเนื้อยาง และการเก็บรักษา การดูปีการผลิตของ.

ยาง เป็นชิ้นส่วนเดียวของตัวรถที่สัมผัสกับพื้นถนนตลอดเวลา ไม่ว่าจะเป็นการจอด, การขับขี่ ไม่ว่าคุณขับช้า หรือขับเร็ว.

3.ยางเสื่อมสภาพ ยางเสื่อมสภาพ สามารถตรวจสอบได้ดูจาก หน้ายางแตกลายงา รวมถึง ดูอายุของยางที่เราใช้โดยตรวจสอบจากวันปีที่ผลิตทางด้านข้างตรง.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *