วิธี ดู วัน เดือน ปี ที่ ผลิต ยาง รถยนต์

Posted on

วิธี ดู วัน เดือน ปี ที่ ผลิต ยาง รถยนต์. ส่วนวิธีในการดูวันเดือนปีที่ผลิต สามารถสังเกตตัวเลข 4 หลัก ที่อยู่ในวงรีเล็กๆ ใกล้ตัวย่อ dot เช่น 1018 ในที่นี้ เลข 2 ตัวแรก 10 จะ. เป็นสาเหตุ ให้ลูกค้า หลายๆ ราย มักจะปฏิเสธ ในการรับ.

พวงมาลัยสั่น อันตราย!!! ที่ไม่ควรมองข้าม NPTireService from nptireservice.wordpress.com

หลังจากซื้อสินค้าภายใน 14 วัน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 ถึง 31 ธันวาคม 2564. ยาง michelin 12 = ผลิตเมื่อสัปดาห์ที่ 12 ของปี 03 = ผลิตเมื่อปี 2003 ยาง goodyear 42 = ผลิตเมื่อสัปดาห์ที่ 42 ของปี 03 = ผลิตเมื่อปี 2003 ยาง bridgestone. ส่วนวิธีในการดูวันเดือนปีที่ผลิต สามารถสังเกตตัวเลข 4 หลัก ที่อยู่ในวงรีเล็กๆ ใกล้ตัวย่อ dot เช่น 1018 ในที่นี้ เลข 2 ตัวแรก 10 จะ.

ตัวเลขและอักษรที่อยู่บนแก้มยาง คือ รายละเอียดของยางเส้นนั้นๆ ที่บอกให้ผู้ใช้ทราบถึงขนาดและประเภทของยางรถยนต์ ตัวเลข 205.

พื้นฐานที่เราสามารถรับรู้ได้ คือ ขนาด และ วันผลิต. วิธีดูวัน /เดือน /ปี ที่ผลิตยางรถยนต มีประโยชน์สำหรับคนที่. หลังจากซื้อสินค้าภายใน 14 วัน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 ถึง 31 ธันวาคม 2564.

ส่วนวิธีในการดูวันเดือนปีที่ผลิต สามารถสังเกตตัวเลข 4 หลัก ที่อยู่ในวงรีเล็กๆ ใกล้ตัวย่อ Dot เช่น 1018 ในที่นี้ เลข 2 ตัวแรก 10 จะ.

สำหรับตัวเลข 4 ตัวสุดท้าย จะเป็นตัวบอกวันผลิตของยาง โดยตัวเลข 2 ตัวแรกบอกสัปดาห์ ตัวเลข 2 ตัวหลังบอกปี จากตัวอย่างคือ 0921 นั่น. สวัสดีครับเพื่อนๆ วันที่พวกเราทีมงาน autotirechecking(atc) จะพามาดูความสำคัญของอายุยางรถยนต์ และการดูปีการผลิตของยางรถยนต์กัน ก่อนอื่นเราต้องทำความ. แล้วนำไปวิ่งใช้งาน ไม่ใช่นับ จากวันเดือนปีที่ผลิตเหมือนอย่างอาหาร หรือ ผลิตภัณฑ์อื่นๆ.

อายุการใช้งานของยางนับตั้งแต่ถูกผลิต อยู่ที่ 6 ปี ซึ่งไม่ถือว่านานไป สำหรับยางที่มีคุณภาพสูงพอ

เป็นสาเหตุ ให้ลูกค้า หลายๆ ราย มักจะปฏิเสธ ในการรับ. คุ้มครองความเสียหายของยาง สำหรับการบาด การตำ การบวม การ. ตัวเลข 4 หลัก แสดงสัปดาห์ และปี ที่ผลิตยางรถยนต์.

สวัสดีครับเพื่อนๆ วันที่พวกเราทีมงาน Autotirechecking(Atc) จะพามาดูความสำคัญของอายุยางรถยนต์ และการดูปีการผลิตของยางรถยนต์กัน ก่อนอื่นเราต้องทำความ.

กันยายน 04, 2016, 10:12:02 ». ยาง michelin 12 = ผลิตเมื่อสัปดาห์ที่ 12 ของปี 03 = ผลิตเมื่อปี 2003 ยาง goodyear 42 = ผลิตเมื่อสัปดาห์ที่ 42 ของปี 03 = ผลิตเมื่อปี 2003 ยาง bridgestone. การจำหน่ายสินค้ายางรถยนต์ มักจะเกิดปัญหา ในเรื่อง วัน เดือน ปี ที่ผลิต.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *